חמישי, 26 אפריל 2018
הלוואות חוץ בנקאיות
החל מ- 1.3 מיליון ש"ח, גם ללקוחות מוגבלים ועד 10 מיליון!
 

פירעון מלוא החובות ואיחודם להלוואה אחת מסודרת

מצאו אותנו בפייסבוק

הלוואות לכל מטרה החל מ- 1.3 מיליון ש"ח ועד 10 מיליון

לקבלת הלוואה: 03-6128191


לקבלת הלוואה: 03-6128191

סיפורי מקרה

משפחה ממושב בצפון הארץ

מאחר ובמהלך השנים הפכו בני הזוג את העסק לחברה משפחתית קטנה שצברה מוניטין מצויין והייתה רווחית ביותר, אישר הבנק המסחרי הלוואה מסחרית לחברה כנגד שיעבוד הנחלה, אך זאת רק בתנאי שהנכס יהיה נקי מעיקולים, יוסר צו כינוס הנכסים וייסגרו כל תיקי ההוצאה לפועל.

בני הזוג פנו לחברת דלתא קפיטל גרופ, ולאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות אושרה להם הלוואת גישור עד 50% משווי הנכס.

לאחר שהושגו הסדרי חוב עם כל הנושים, דלתא קפיטל גרופ העבירה את כספי ההלוואה ישירות לנושים כנגד הסרת העיקולים, הסרת צו כינוס הנכסים וסגירת תיקי הוצאה לפועל.


במהלך השנה שלאחר נטילת הלוואת הגישור מדלתא קפיטל, ולאחר
שבני המשפחה ביצעו איחוד חובות להלוואה אחת גדולה, הם התפנו לחזור ולשקם העסק, הגדילו הכנסות ולאחר שנה קיבלו הלוואה בנקאית בפריסה ארוכה ונוחה וסגרו את ההלוואה לחברת דלתא קפיטל.


כך לאחר שנים של גרירת חובות, ריצות בבתי משפט ובהוצאה לפועל, חזרו החיים למסלולם והמשפחה שמרה על ביתה ועל העסק שממשיך לפרנס אותם בהצלחה.

משפחה מרעננה

בני זוג שילדיהם בגרו ועזבו את הבית, החליטו לעבור לעיר הגדולה. הם רכשו דירה בתל אביב ולאחר מכן החלו בהליך למכירת דירתם ברעננה.
שתי העסקאות לא היו מתואמות מבחינת לוחות הזמנים, ועל כן נעזרו בני הזוג בהלוואת גישור מהבנק כנגד שעבוד הדירה ברעננה למימון תשלומי הדירה שרכשו בתל אביב, עד שיקבלו את הכספים ממכירת הדירה ברעננה. כשלושה שבועות לפני התשלום האחרון לדירה שרכשו, ביטל הקונה את הרכישה של הדירה ברעננה. בעקבות ביטול עסקת המכירה , לא יכולים בני הזוג להשלים את עסקת הרכישה.
לפי החוזה אין הם יכולים לדחות את התשלום האחרון מבלי שהעניין ייחשב כהפרת חוזה והם יתבעו לשלם את הקנס הנקוב בהסכם – 10% מסכום הרכישה. מדובר במאות אלפי שקלים !

בצר להם, פנו בני הזוג בבקשה לבנק למשכנתאות להגדיל את הלוואת הגישור על מנת שיוכלו לעמוד בהסכם הרכישה. מאחר ועד אותו זמן לקחו הלוואה בגובה 20% בלבד משווי הנכס ברעננה, ושניהם עצמאיים בעלי הכנסות נאות, לא העלו על דעתם שתתעורר בעיה. אבל מסתבר כי לא לקחו בחשבון את העובדה שבחודשים האחרונים נוצר לחץ כספי על החשבונות העסקיים והפרטי, ובחשבונם הפרטי חזרו שני שיקים מסיבת אין כיסוי. כמו כן חשבון החברה בבעלות הבעל הוגבל לפני כחודש ע"י בנק ישראל.

כאשר פנו בני הזוג לחברת דלתא קפיטל לשם לקיחת הלוואת גישור, נותר שבוע וחצי עד למועד הפרת הסכם על פי הסכם הרכישה. מיד התגייס צוות המשרד לעזרת בני הזוג והחל מרתון הכנת תיק ובדיקתו היסודית, הוצאה חוות דעת שמאי תוך מספר ימים והוכנו מסמכי ההלוואה והשעבוד תוך ליווי צמוד מהמחלקה המשפטית בחברה. נוצר קשר בין עורכי דין כל הצדדים (קונה מוכר והחברה) סוכמו המסמכים והאישורים הנדרשים וביום האחרון על פי ההסכם, נקבע מפגש בלשכת רישום המקרקעין ובו נציג חברת דלתא קפיטל הגיע עם שיק בנקאי לפקודת המוכר, והתאפשר רישום משכנתא על הנכס מנגד.

למעשה, תוך כשבוע וחצי הצליחו בני הזוג לפתור את הבעיה ולחסוך מאות אלפי שקלים שהיו צפויים לשלם כקנס על הפרת חוזה. הם השלימו את רכישת הנכס בתל אביב, ומכרו אותו לאחר מספר חודשים במחיר גבוה יותר ממחיר הרכישה, פרעו את כל הלוואות הגישור,  וכך הרוויחו פעמיים !!


משפחה מירושלים

סיפורה של משפחה ישראלית נורמטיבית אשר מצאה את עצמה יום אחד מסובכת בחובות כבדים, פיגורים במשכנתא וכונס נכסים אשר כבר הוציא צו לפינוי הדירה. שני בני הזוג מנהלים כל אחד משרד עצמאי מצליח וותיק בתחומו.

בני הזוג שקעו בחובות בשל שני אירועים שקרו במקביל – הבעל קיבל אירוע לב שבעקבותיו לא עבד בשנה האחרונה והעסק של הבן, אשר האב חתם לו ערבות אישית, קרס כלכלית ונסגר. חשבונות הבנק של שניהם הוגבלו, החשבון של הבעל אף הפך למוגבל חמור.

עקב המצב שנוצר בו מצד אחד ההכנסות קטנו משמעותית בשל הפסקת העבודה של האב ומנגד דרישות תשלום חוב רבות מבנקים ומספקים כערב לחובות הבן, התקשו בני הזוג לעמוד בתשלומי הסדרי החוב עם הבנקים. בנוסף, נוצרו פיגורים במשכנתא מונה כונס נכסים לנכס מטעם הבנק ואף הוצא צו פינוי מהבית. בנוסף למשכנתא, נרשם על הבית צו כינוס נכסים ונרשמו עיקולים שונים מטעם בנקים בשל החובות. בני הזוג ניסו למכור את הדירה באופן עצמאי ואפילו חתמו חוזה עם קונה אך הקונה התחרט והסכים לקנות את הדירה רק אם יוסרו צו כינוס הנכסים והעיקולים.


כאשר המשפחה הגיע לחברת דלתא קפיטל, מיד נבדקו מסמכי הנכס והחובות ע"י הצוות המקצועי של החברה. התברר, כי בנוסף על כל הצרות, הדירה רשומה בכלל בחברה משכנת ולא בטאבו, אך ניתנת להעברה לטאבו. בליווי מקצועי של הצוות המקצועי בחברת דלתא קפיטל, טיפלו בני הזוג בכל המסמכים הנדרשים להעברת בעלות מהמנהל והחברה המשכנת לטאבו.


לאחר שנבחנו כל הפרטים לעומק וניתן אישור עקרוני להלוואה, פנו הלקוחות שוב לנושים והפעם הציעו להם הסדר לתשלום החוב במזומן ולא בפריסה. בדרך זו, הצליחו בני הזוג לקבל הנחות משמעותיות על יתרות החוב ולחסוך מאות אלפי שקלים בחובות הרשומים.
לאחר שהוסדרו כל ההליכים הטכניים, ובתיאום מראש של צוות המשרד עם עורכי דין כל הצדדים, נקבע מפגש רב משתתפים בלשכת רישום המקרקעין בו הגיע נציג חברת דלתא קפיטל עם שיקים בנקאיים התואמים בסכומים את מכתבי הכוונות של הנושים בעלי העיקולים. מנגד, הגיעו נציגי הנושים בעלי העיקולים עם ביטולי העיקולים ונציג כונס הנכסים עם מכתבי הסכמה לרישום משכנתא. העיקולים הוסרו והשיקים הבנקאיים נמסרו לנושים. נרשמה משכנתא בדרגה שנייה לטובת חברת דלתא קפיטל בהסכמת הבנק בעל המשכנתא ובהסכמת כונס הנכסים כנגד תשלום החוב לבנק ולכונס הנכסים. בתוך פרק זמן קצר, נסגרו כל תיקי ההוצאה לפועל, נמחק צו כינוס הנכסים ובוטלה המשכנתא הקודמת.

למעשה בתוך כחודש מיום הפגישה הראשונית עם נציגי חברת דלתא קפיטל, "נוקה" הנכס מכל השעבודים והעיקולים שרבצו עליו, וכעת ניתן היה שוב להציג את הנכס למכירה כנקי מחובות מלבד המשכנתא לחברת דלתא קפיטל. המשפחה הצליחה לחסוך מאות אלפי שקלים בהסדרי חוב חדשים, וכעת משנסגרו כל החובות ואוחדו להלוואה אחת גדולה ששולמה בהתאם ליכולת הכלכלית של המשפחה, התאפשר לבני הזוג לחזור בשלווה לעבודתם, לשפר את ההכנסות ולשקם את חשבונות הבנק. כעבור כמה חודשים נמכרה הדירה במחיר מצוין שאפשר למשפחה לסגור את ההלוואה לחברת דלתא קפיטל, ואף נותר בידם די הצורך לרכישת דירה קטנה יותר.